logo projektu


Praca z młodym pokoleniem Polonii, która stara się mówić po polsku, upowszechnia wiedzę na temat polskiej kultury i historii, potrafi promować polską tradycję tak w ojczystym, jak i obcym języku ma niebagatelny wpływ na promowanie pozytywnego wizerunku kraju, zwłaszcza poza jego granicami.


 

PROJEKT

Powrót do Korzeni na Stulecie Niepodległości”

SKRÓT DZIAŁAŃ

 

Celem projektu jest promocja Polski i kultury polskiej w kontekście historii Polski poza granicami naszego kraju za pośrednictwem młodzieży polonijnej z Wielkiej Brytanii. Jesteśmy przekonani, że działania upowszechniające wiedzę nt polskiej kultury i historii poprzez potomków emigracji lat czterdziestych, którzy są już zakorzenieniw społeczeństwach swoich krajów jest bardzo efektywna. Działania skupią się na pracy młodzieży polonijnej oraz tej zamieszkałej w Polsce nad historią Polski w kontekście losów ich rodzin. Efektem będzie otwarta strona www, na której zamieścimy informacje o historii i kulturze Polski oraz indywidualne historie rodzinne, genealogie, pamiętniki itp. Strona (dwie wersje językowe) po zakończeniu projektu będzie utrzymywany i otwarty dla Polonii z całego świata. Jednocześnie poprzez portale społecznościowe oraz YouTube będziemy upowszechnić efekty projektu na świecie.  Szczególnie zależy nam na zaproszeniu potomków żołnierzy I i II Korpusu oraz ludzi, którzy wraz z II Korpusem wydostali się ze Związku Sowieckiego, współpracujemy z organizacjami polonijnymi z Wielkiej Brytanii.

W działaniach projektu weźmie udział młodzież, która na terenie województwa podlaskiego uczestniczy w przedsięwzięciach promujących naszą kulturą i historię oraz młodzież polonijna wydelegowana przez naszych partnerów, która przed przyjazdem zbierze materiały dotyczące losów swoich przodków, na których potem będzie pracowała w ramach warsztatów.

W ramach naszych działań pragniemy stworzyć dwudziestu osobom warunki do nawiązania współpracy sprzyjające ich integracji z ojczyzną, a szczególnie umożliwić młodzieży Polonijnej wzmacnianie więzi i bezpośrednich kontaktów z Polska, pogłębić ich wiedzę na temat Ojczyzny oraz doskonalić umiejętności posługiwania się językiem polskim w praktyce.

Efektem końcowym przeprowadzonych działań będzie przygotowanie materiałów (które zostaną później opublikowane w formie audiowizualnej. Tematyka materiałów to: indywidualne historie rodzinne, genealogii-poszukiwanie krewnych, zdjęcia, dokumenty, pamiętniki i inne pamiątki rodzinne uczestników projektu. Każda z 20 osób otrzyma wsparcie rówieśnika z Polski, który pomoże dotrzeć jej do miejsc związanych z historia jej rodziny lub miejscowości, z której pochodzi.

Zrealizowany 40-godzinny program edukacyjny, podnoszący ich umiejętności interaktywnych prezentacji oraz wiedzę na temat historii Polski, pozwoli im sprawnie tworzyć pozytywny przekaz Polski, jej kultury i historii w krajach ich zamieszkania. Biorąc pod uwagę także możliwość praktycznego doskonalenia jeżyka polskiego, dzięki kontaktom z młodzieżą polską, grupa polonijna wzmocni znajomość swojego języka ojczystego, co ułatwi im utrzymywanie nawiązanych znajomości w ramach projektu oraz przyczyni się do nawiązywania nowych relacji wśród polskiej społeczności, przebywającej w kraju i za granicą.

Wiedza przekazana w trakcie warsztatów organizowanych w ramach projektu, to szansa na rozwój grupy w kontekście przygotowywania nowych lokalnych inicjatyw, szczególnie w obszarze przekazu wartości związanych z polskością – tradycją, kulturą i historią. Dzięki temu polonijna grupa młodzieży może stać się żywym łącznikiem pomiędzy krajem ojczystym a osobami polskiego pochodzenia, oraz budować pozytywny przekaz nt. Polski w swoich środowiskach lokalnych. Budowanie świadomości swojego pochodzenia poprzez pogłębianie wiedzy o Polsce, przede wszystkim w aspekcie dziejów Polski, podtrzymaniu tradycji narodowych, to również istotny czynnik w pielęgnowaniu swojej tożsamości, co jest ważne z punktu widzenia następnych pokoleń, żyjących poza granicami RP, ich tożsamości narodowej i łączności z Polską.

 


Więcej informacji o Towarzystwie Amicus znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.towarzystwoamicus.pl,  bądź naszym FaceBooku: https://www.facebook.com/TowarzystwoAmicus/. Na inne pytania odpowie Państwu Pan Maciej Skindzier, tel. + 48 517 553 152, e-mail: maciej.s@bia.pl.


 

logo Senat

Projekt „Powrót do Korzeni na Stulecie Niepodległości” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
Biuro Polonijne Kancelarii Senatu dofinansowało naszą ofertę kwotą 111 571,00 zł.

Link do informacji o dofinansowaniu.