Witamy na stronie Polonia Patria!

08/08/2018 - 21:27

                                                 


W związku z pozytywną decyzją Biura Polonijnego Kancelarii Senatu o dofinansowaniu projektu „Powrót do Korzeni na Stulecie Niepodległości” w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku mamy przyjemność pochwalić się kolejną już, czwartą z rzędu Inicjatywą Towarzystwa Amicus dla Polonii i Polaków poza granicami kraju...


 

OPIS DZIAŁAŃ

 

W ramach działań chcielibyśmy zaprosić do Polski, na Podlasie i Suwalszczyznę młodych przedstawicieli Polonii mieszkającej w Wielkiej Brytanii, a w szczególności potomków żołnierzy I oraz II Korpusu, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej, zmuszeni okolicznościami pozostali na terenie Wielkiej Brytanii.

Naszym celem jest ugruntowanie poczucia polskości wśród młodzieży polonijnej, potomków patriotów, którzy przez lata walczyli o Wolną Polskę. Chcielibyśmy w ramach projektu zapewnić dwudziestoosobowej grupie polonijnej młodzieży z Wielkiej Brytanii możliwość spotkania się z mieszkańcami Podlasia i Suwalszczyzny (którzy niejednokrotnie są ich krewnymi) i pogłębienia ich wiedzy na temat historii Polski, w tym także najtrudniejszych powojennych czasów dyktatury komunistycznej. Jednocześnie w ramach projektu planujemy wspólne warsztaty z ich rówieśnikami z Polski, gdzie będą mogli przygotować wspólne projekty historyczne, prezentacje losów ich rodzin upamiętniające wszystkie losy ich przodków. Historie te zostaną umieszczone na powstałej w ramach projektu stronie internetowej, która będzie świadectwem wspólnych działań.

Poprzez prezentacje losów historii żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza chcemy pogłębić wiedzę młodzieży na temat skomplikowanych losów naszej ojczyzny. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Chcielibyśmy już teraz zaprosić opisaną wyżej grupę młodych ludzi, w tym potomków żołnierzy I oraz II Korpusu.

W ramach projektu pokrywamy koszty przelotu z Londynu do Warszawy oraz wszelkie koszty pobytu grupy i jej 2 opiekunów w Polsce.

Prosimy więc o rozpropagowanie informacji o projekcie, którą dołączamy do pisma. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.towarzystwoamicus.pl, w zakładce Polonia, bądź naszym FaceBooku: https://www.facebook.com/TowarzystwoAmicus/. Na inne pytania odpowie Państwu Pan Maciej Skindzier, tel. + 48 517 553 152, e-mail: maciej.s@bia.pl.

 

Z poważaniem

Adam Kozłowski

Wiceprezes Towarzystwa Amicus

 

 


ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY - kliknij aby pobrać PDF

OPIS DZIAŁAŃ - kliknij aby pobrać PDF


 

W dniu 14.05.2018 r. nasz projekt  objęty został patronatem honorowym córki Generała Władysłąwa Andersa - Szanownej Pani Anny Marii Anders. Pani Anders od 2016 r. pełni funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Jest też senatorem IX kadencji i przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Serdecznie dziękujemy!